Student Assistant for Remote Education

We’re looking for student assistants to support remote education at Leiden University!

Job Description

The Centre for Innovation, Leiden University is looking for enthusiastic students who want to support teachers of all Leiden faculties.  Last year there were many changes in the way teachers had to teach and also in the coming academic year teaching will continue to look different. In some cases online teaching will continue, but hybrid teaching will also be used.  In order to support the teachers in all areas we want to create a multi employable team. 

We are looking for students who can support teachers with moderating during online courses in Kaltura, Zoom and MS Teams and who can support the teachers on campus during hybrid meetings. In order to make the support for lecturers as complete and well organized as possible, we are working together with the UFB and the ISSC. Besides moderation support, you may also be asked to assist in tasks related to setting up hybrid technology and there will be opportunities for other types of support related to editing knowledge clips for online classes and creating practical and useful instructions/manuals for the Teaching Support Gateway.

We will work with a flexible zero hour contract, so you can create a good balance between study, work and private life. Of course, colleagues from the Centre for Innovation, the ISSC and the UFB will provide you with guidance and training so that you can start work well prepared.

Student assistant profile: 

 • A bachelor or master student of Leiden University;
 • Empathic and helpful;
 • Organized and communicative;
 • Problem solver who learns and adapts quickly;
 • Familiar with Kaltura Live Rooms, MS Teams and/or Zoom;
 • Experience with creating and editing video / media is a plus;
 • Most of the support requests are in Dutch, but English speaking students are also welcome to apply;
 • Available between 1 July and 31 December 2021, for 8 to 16 hours per week.

Duties and responsibilities: 

 • Moderating online courses: a.o. answering chat questions, adding students to the live room, solving simple technical questions; 
 • Moderating during hybrid education; 
 • Preparing web lecture materials (technical support); 
 • Handling support questions from instructors and students in TOPdesk (support ticketing system); 
 • Being pro-active towards lecturers and, if necessary, linking them to further support; 
 • Editing and/or subtitling videos; 
 • Compiling manuals, writing instructions, updating information on the Teaching Support Gateway. 

 We offer: 

 • Training courses Topdesk, Moderation Support, for technical support; 
 • Experience in solving practical problems; 
 • Flexible hours and a varied list of tasks; 
 • Remuneration in accordance with the Collective Labour Agreement of Leiden University, including vacation allowance and end-of-year bonus.

Diversity 

Leiden University attaches great importance to diversity and therefore warmly welcomes applications from people who are currently underrepresented in its institution.

Information  

For more information about the content of this vacancy please contact Laurence Herfs – moderationsupport@sea.leidenuniv.nl.

Apply  

Does this sound like you? Then please send a motivational email with an attached CV to moderationsupport@sea.leidenuniv.nl.

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated. 

Vacature Student Assistent voor Remote Onderwijs

Functie omschrijving

Het Centre for Innovation, Universiteit Leiden is op zoek naar enthousiaste studenten die zich willen inzetten om de docenten van alle Leidse faculteiten te ondersteunen.  Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de manier waarop docenten les moeten geven en ook komend studiejaar zal het lesgeven er anders uit blijven zien. In sommige gevallen zal er nog online les worden gegeven, maar ook zal er gebruikt gemaakt worden van hybride onderwijs.  Om op alle vlakken de docenten te ondersteunen willen we een multi-inzetbaar team samenstellen. We zijn op zoek naar studenten die docenten kunnen ondersteunen met modereren tijdens online vakken in Kaltura, Zoom en MS Teams en die on-campus de docenten kunnen ondersteunen tijdens hybride bijeenkomsten. 

Om de ondersteuning van docenten zo compleet mogelijk te maken en goed te organiseren werken we samen met het UFB en het ISSC. Het studenten team zal ook een ondersteunende rol spelen bij meerdere aspecten van hybride onderwijs, zoals het moderatie en het installeren van de benodigde hybride apparatuur. Verder kunnen we altijd studenten gebruiken die kunnen ondersteunen met het editen van kennisclips voor online lessen en die interesse hebben om praktische en nuttige instructies/ handleidingen te maken voor de Teaching Support Website.

We werken met een flexibel nulurencontract, zodat je een goede balans kunt creëren tussen studie, werk en privé. Uiteraard krijg je van collega’s van het Centre for Innovation, het ISSC en het UFB begeleiding en training zodat je goed voorbereid aan de slag kan.

Profiel student assistent: 

 • Een bachelor- of masterstudent van de Universiteit Leiden; 
 • Empathisch en behulpzaam; 
 • Georganiseerd en communicatief; 
 • Probleemoplosser die snel leert en zich aanpast; 
 • Bekend met Kaltura Live Rooms, MS Teams en/of Zoom; 
 • Ervaring met het maken en bewerken van video / media is een pré; 
 • Het merendeel van de support aanvragen zijn in het Nederlands, maar ook Engels sprekende studenten zijn welkom om te solliciteren; 
 • Beschikbaar tussen 1 juli en 31 december 2021, voor 8 tot 16 uur per week.

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Modereren van online vakken: o.a. het beantwoorden van chat vragen, het toevoegen van studenten aan de live room en het oplossen van eenvoudige technische vragen; 
 • Modereren tijdens hybride onderwijs; 
 • Het klaarzetten van hybride onderwijs apparatuur (technische ondersteuning); 
 • Afhandelen van hulpvragen van docenten en studenten in TOPdesk (support ticketing systeem) 
 • Pro actief opstellen naar docenten en hen eventueel koppelen aan verdere ondersteuning; 
 • Editen en/of ondertitelen van video’s; 
 • Samenstellen van handleidingen, schrijven van instructies, actualiseren van de informatie op de Teaching Support Gateway. 

Wij bieden: 

 • Trainingen Topdesk, Moderation Support, t.b.v. technische ondersteuning; 
 • Ervaring met het oplossen van praktische problemen; 
 • Flexibele tijden en een gevarieerde takenlijst; 
 • Vergoeding conform de CAO van de Universiteit Leiden, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Diversiteit 

De Universiteit Leiden hecht veel belang aan diversiteit en verwelkomt daarom aanvragen van mensen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in haar instelling.

Informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kunt u contact opnemen met Laurence Herfs – moderationsupport@sea.leidenuniv.nl.

Solliciteer 

Klinkt dit als jou? Stuur dan een motiverende e-mail met een bijgevoegd CV naar moderationsupport@sea.leidenuniv.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.