News overview

Round Table Breakfast Challenge

Dilemmas on the path towards becoming an agile organisation.

For a Dutch version of this post, see below!

On 15 June 2018, the Centre for Innovation – Leiden University hosted a round table breakfast session around a theme that may be familiar to many organisations, namely the dilemmas on the path towards becoming an agile organisation. How can we facilitate large organisations or “dinosaurs” to adapt to this continuously changing world, while abiding by existing rules and procedures?

Together with change agents from the public and private sectors, as well as academia, we explored how we can deal with the diverse dilemmas that accompany changing to a more agile way of working. During the breakfast session, we shared experiences to learn from and with each other. We hope the participants left feeling inspired, with new insights and strategies for engagement.

After short presentations by Dr. Marcel van Oosterhout, Morshed Mannan and Kim van Eijck the following statements served as conversation starters:

  • Is agility in business the same thing as agility in government?
  • Do we need new organisations in the platform economy that represent the interests of platform workers and other stakeholders? If so, what would such an organisation look like? If not, why not?
  • Agility can only be measured based on perceptions and we do not need to define any metrics for that.
  • Leaders should create space for agile behaviour.

During the breakfast session, some themes reoccurred in the conversations. Themes such as accountability, the role of higher management, vision, common goals, attention, and the difference between government and business regarding agility were brought up repeatedly. Interestingly, participants perceived a similar mind-set both in a governmental context and in business. Yet, there were some key differences, such as businesses needing agility to survive, while the government has a focus on (social) service delivery. A frequently mentioned thought was that, becoming agile in a decision-making context requires the support of higher management. Another factor that is important to becoming more agile, is vision in the team and the organisation. Vision changes the conversation from a focus on efficiency to a focus on common goals and the ways our choices contribute to achieving them. Additionally, attention is a relevant factor. If you do not have the capacity to do the work you need to do mindfully, it is difficult to see when existing protocols do not suffice for the given situation and a new way of working is needed. You need some ‘slack’ in your day, some free time, to see when you need to change course. 

This session was one of the results of the collaboration between Leiden University’s Centre for Innovation, PricewaterhouseCoopers (PwC), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) and CA Technologies. This autumn we will host the event ‘Agile for Ambidexterity’ where research and practice will join forces to prepare the organisations of today for the future. Keep an eye on the website of Agile for Excellence!

Dilemma’s op weg naar een wendbare organisatie

Afgelopen vrijdag 15 juni vond op Universiteit Leiden een dynamische rondetafelgesprek plaats over een welbekend thema voor veel organisaties: “De dilemma’s die je tegenkomt op weg naar een wendbare organisatie”. Want hoe word je als ‘dinosaurus’, als grote organisatie, nu wendbaar (agile) in deze continu veranderende wereld, terwijl je wel aan allerlei regels en procedures gebonden bent?

Met change agents uit verschillende organisaties hebben we onderzocht hoe we om kunnen gaan met de diverse dilemma’s die gepaard gaan met de verandering naar een wendbare organisatie. Centraal stond het leren van en met elkaar, het opdoen van inspiratie en het delen van ervaringen. Door de unieke mix van deelnemers, change agents uit de wetenschap, publieke én private sector, was het een enerverende ochtend met veel nieuwe inzichten en hopelijk ook handvatten in deze wendbare wereld.

Na korte presentaties van Dr. Marcel van Oosterhout, Morshed Mannan, en Kim van Eijck vond het gesprek plaats aan de hand van de stellingen:

  • Agility in het bedrijfsleven en bij de overheid – dat is hetzelfde
  • Binnen de platformeconomie zijn er nieuwe organisaties nodig die de belangen van werkenden en andere stakeholders vertegenwoordigen
  • Wendbaarheid kun je alleen meten op basis van percepties, daar zijn geen harde metrics voor nodig
  • Leiders moeten ruimte scheppen voor wendbaar gedrag

Een aantal thema’s kwamen hierbij steeds terug, namelijk verantwoording, de rol van het topmanagement, visie, gezamenlijke doelen, aandacht en het verschil tussen overheid en bedrijfsleven als het aankomt op agility. Bij zowel de overheid als het bedrijfsleven zagen de deelnemers een gelijksoortige mindset als het aankomt op wendbaarheid. Het verschil is echter dat bedrijven agility nodig hebben om te overleven, terwijl de overheid een focus heeft op dienstverlening. Om wendbaar te worden in de besluitvorming, is de steun van topbestuurders belangrijk, maar ook zij zitten in een keurslijf. Hoe kunnen we ook hen faciliteren als het gaat om het maken van keuzes in een onzeker landschap? Visie verandert het gesprek van effectiviteitsdenken naar een focus op gezamenlijke doelen en de manier waarop onze keuzes daaraan bijdragen. Naast visie is ook aandacht een relevante factor: om door te kunnen hebben wanneer je moet schakelen, heb je ruimte in je hoofd en je agenda nodig. 

Deze sessie was een van de resultaten van de samenwerking tussen het Centre for Innovation van Universiteit Leiden, PricewaterhouseCoopers (PwC), Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en CA Technologies. In het najaar zetten we ons gezamenlijk in voor een groots evenement, “Agile for Ambidexterity”, rondom de agile vraagstukken van nu. Wetenschap en praktijk worden bij elkaar gebracht om de organisaties van vandaag te kunnen voorbereiden op de toekomst. Ben jij erbij? Houd de website van Agile for Excellence in de gaten!